Tag Archives: thiết kế

Ảnh hưởng của dầm giằng lên độ lún và moment của móng

  Bài viết được dịch bởi thành viên KBC, bản quyền thuộc về website: Thietkeketcau.vn R. R. Al-Omari Civil Engineering Dept., Al-Nahrain University, Jandiriah, Bahgdad, Irag L. H. Al-Ebadi Formerly Postgraduate Student, Al-Nahrain University, Jadiriah, Bahgdad, Irag Tóm tắt:       Trạng thái của đất nền thường có tính không đồng nhất ngay cả trong 1 vùng […]

Share Button