Hotline: 0909 44 45 46
Hotline hỗ trợ tư vấn.

Day

Tháng Năm 4, 2019
Việc cải tạo một phòng khám đa khoa đang trong quá trình hoạt động đã khó, và cải tạo một công trình văn phòng thành phòng khám còn khó hơn nhiều lần. Thông thường thì Bs Trong ngành sẽ tự bố trí công năng các phòng theo đúng nhu cầu phòng khám của mình. Nhưng...
Tiếp tục xem

Text Widget

Kết cấu là bộ phận chụi lực chính chống đỡ công trình. Việc thay đổi kết  cấu ảnh thưởng đến cấu trúc và khả năng chống đỡ của công trình.

Recent Works

Phản hồi gần đây