Hotline: 0909 44 45 46
Hotline hỗ trợ tư vấn.

Tính toán thiết kế kết cấu xây dựng

Tính toán kết cấu xây dựng

Lý thuyết tính
Các lý thuyết tính toán cho kết cấu dựa trên các giả thuyết gần đúng, trong đó quan trọng phải kể đến lý thuyết bậc I, bậc II, bậc III:

* Lý thuyết bậc I: tính toán các lực trên một hệ chịu lực không biến dạng. Điều này có nghĩa là các biến đổi hình học của hệ chịu lực do tải trọng tác động bị bỏ qua. Việc này chỉ được chấp nhận khi biến dạng nhỏ không làm ảnh hưởng đến kết quả tính toán. Khi việc ổn định của hệ chịu lực có nguy cơ bị ảnh hưởng thì việc tính toán thay đổi hình học của hệ chịu lực biến dạng phải được chú trọng. Ngoài ra nhìn chung các sai lệch không mong muốn của hệ chịu lực so với hình học thiết kế (ví dụ độ lệch xiên của cột) và các tiền biến dạng của cấu kiện (ví dụ độ cong của các thanh chịu nén) cần phải được chú ý.

* Lý thuyết bậc II: việc quay của một cấu kiện nhỏ đủ bỏ qua. Từ giả thiết này có thể tính gần đúng sin φ = φ và cos φ = 1.

* Lý thuyết bậc III: tính toán xét đến độ quay của hệ chịu lực.

Khi ổn định của hệ chịu lực (ví dụ do gẫy (!?) phồng (!?), đặc biệt khi tính toán cho vật liệu mảnh như thép, nhôm, v.v.]) thì người tính phải tính toán cho các tiêu chuẩn đặc biệt cho loại biến dạng phá hoại này.

Phương pháp tính
Các phương pháp tính toán cơ bản:

* Phương pháp lực

* Phương pháp chuyển vị

o Phương pháp chuyển vị cổ điển

o Phương pháp tính máy (Phần tử hữu hạn – FEM)

Phân loại Kết cấu xây dựng

Kết cấu xây dựng có thể được phân loại theo Vật liệu xây dựng qua đó cũng có phương pháp tính toán và quy trình thiết kế khác nhau:

Xây dựng khối: Bê tông, Bê tông cốt thép, Bê tông dự ứng lực, Gạch
Xây dựng thép: Thép và các kim loại khác, đặc biệt là Nhôm
Xây dựng liên kết: Bê tông và thép
Xây dựng gỗ: Gỗ
Xây dựng chất dẻo: Chất dẻo
Xây dựng nền móng: đất, đá
Thủy tinh
Ngoài ra kết cấu xây dựng có thể phân loại theo dạng công trình:

Kết cấu xây dựng cao tầng: nhà thấp tầng, nhà cao tầng, nhà công nghiệp, v.v.
Kết cấu cầu: cầu giản đơn, cầu dây văng, cầu treo, v.v.
Kết cấu hầm: hầm đi bộ, hầm qua núi, mêtrô, v.v.

Text Widget

Kết cấu là bộ phận chụi lực chính chống đỡ công trình. Việc thay đổi kết  cấu ảnh thưởng đến cấu trúc và khả năng chống đỡ của công trình.

Recent Works

Phản hồi gần đây