Hotline: 0909 44 45 46
Hotline hỗ trợ tư vấn.

Day

Tháng Bảy 11, 2019
Vật liệu chính dùng làm kết cấu nhà cao tầng phải đảm bảo có tính năng cao trong các mặt : cường độ chịu lực, độ bền mỏi, tính biến dạng và khả năng chống cháy. Bêtông dùng cho kết cấu chịu lực trong nhà cao tầng nên có mác 300 trở lên đối với...
Tiếp tục xem

Text Widget

Kết cấu là bộ phận chụi lực chính chống đỡ công trình. Việc thay đổi kết  cấu ảnh thưởng đến cấu trúc và khả năng chống đỡ của công trình.

Recent Works

Phản hồi gần đây