Hotline: 0909 44 45 46
Hotline hỗ trợ tư vấn.

Tư vấn kỹ thuật

Caption aligned here

Kết cấu là bộ phận chịu lực chính của công trình. Kết cấu gồm nhiều cấu kiện liên kết lại tạo thành bộ khung cho một công trình như: sàn, dầm, cột, vách, móng… Hiện nay, gạch đá, bê tông cốt thép, thép và gỗ là các loại vật liệu phổ biến được sử dụng cho kết cấu công trình.

Thiết kế kết cấu công trình

Thiết kế biện pháp thi công

Thiết kế kết cấu hạ tầng kĩ thuật

Tư vấn thiết kế kết cấu