Hotline: 0909 44 45 46
Hotline hỗ trợ tư vấn.

Thiết kế bệnh viện Thanh Vũ Medic II

Thiết kế bệnh viện Thanh Vũ Medic II

Địa Điểm: Thị xã Bạc Liêu – Tỉnh Bạc Liêu
Quy Mô: 500 Giường
Diện Tích Khu Đất: 36.055 m2
Tổng Số Tầng Cao: 12tầng & 1 tầng hầm.
Tổng Diện Tích Sàn
Nội Dung Thực Hiện: Thiết kế công trình
Thời Gian Thực Hiện: 2013
Chủ Đầu Tư: Công ty cổ phần Thanh Vũ Medic
Hạng mục thực hiện: Thiết kế kết cấu trọn gói

Bệnh viện Thanh Vũ Medic II

Địa Điểm: Thị xã Bạc Liêu – Tỉnh Bạc Liêu
Quy Mô: 500 Giường
Diện Tích Khu Đất: 36.055 m2
Tổng Số Tầng Cao: 12tầng & 1 tầng hầm.
Tổng Diện Tích Sàn
Nội Dung Thực Hiện: Thiết kế công trình
Thời Gian Thực Hiện: 2013
Chủ Đầu Tư: Công ty cổ phần Thanh Vũ Medic
Hạng mục thực hiện: Thiết kế kết cấu trọn gói