Việc lựa chọn vật liệu xây dựng thích hợp là một trong những trách nhiệm chính của thiết kế kết cấu. Khả năng của một kết cấu chịu được các lực bên ngoài và bên trong và duy trì trạng thái cân bằng và ổn định của chính nó phụ thuộc vào các đặc tính của vật liệu mà nó được xây dựng. Các kỹ sư kết cấu chọn vật liệu dựa trên một số đặc tính được đo lường để dự đoán hiệu suất của chúng trong các ứng dụng xây dựng:

– Độ bền, một thước đo về mức độ tốt của vật liệu có thể chống lại ứng suất hoặc tải trọng. Đối lập với mạnh là yếu.

-Độ bền, một thước đo mức năng lượng sẽ làm cho một vật liệu nhất định bị nứt. Ngược lại với dai là giòn.

-Độ dẻo là thước đo mức độ một vật liệu có thể bị kéo dài và vẫn trở lại hình dạng của nó.

-Độ dẻo đo khả năng biến dạng dẻo của vật liệu. Biến dạng dẻo xảy ra khi một vật liệu bị kéo căng vượt quá khả năng của nó để trở lại hình dạng bình thường. Kim loại thể hiện sự biến dạng dẻo khi chúng nứt vỡ, làm cho chúng cứng hơn so với các vật liệu dễ vỡ khác như thủy tinh.