PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HÒA BÌNH SÓC TRĂNG

D ự án phòng khám tư nhân được đầu tư tại mảnh đất Sóc Trăng. Với sự nhiệt huyết và kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực thiết kế với rất nhiều công trình xuất hiện khắp mọi miền đất nước, một lần nữa thể hiện một công trình có chiều sâu.

Chủ đầu tư:
Phòng khám đa khoa Hòa Bình - Sóc Trăng
Quy mô:
10.000M2
Năm thực hiện:
2020