THIẾT KẾ KẾT CẤU BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẦN PHƯƠNG

Xuất phát từ nhu cầu khám chữa phát triển kinh tế địa phương cùng với nhu cầu khám chữa bệnh người dân trong khu vực. Công ty cổ phần Quần Phương đã chọn Kiến trúc bệnh viện làm đối tác để thực hiện dự án bệnh viện đa khoa trong khu vực.

Chủ đầu tư:
Bệnh viện đa khoa Quần Phương
Qui mô:
9 tầng
Năm thực hiện:
2021