Category: Thư viện

28 Tháng Sáu, 2021 by admin 0 Comments

Biện pháp giảm ảnh hưởng chấn động đóng cọc đến công trình lân cận

Biện pháp giảm ảnh hưởng chấn động do đóng cọc nhằm bảo vệ các công trình lân cận bằng đất đắp được kiến nghị và trình bày trong bài báo. Kết quả nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm nhằm khẳng định tính khả thi của biện pháp cũng được trình bày.

Giam-anh-huong-chan-dong

28 Tháng Sáu, 2021 by admin 0 Comments

Phân tích chỉ dẫn kỹ thuật bảo dưỡng bê tông đúng cách tại công trình

Đặt thù khí hậu Việt Nam là nóng ẩm cùng với sự biến thiên lớn của nhiệt độ, độ ẩm không chỉ trong tháng, mà thậm chí trong ngày ảnh hưởng rất lớn sự hình thành cấu trúc của bê tông khi đóng rắn.

3_Bao_duong_be_tong_V1